Kolegiju mogu pristupiti kandidati koji se osposobljavaju za CE kategoriju kako bi se lakše pripremili za ispit iz Prometnih propisa i sigurnosnih pravila.

Available courses