Available courses

Tečaj PPSP - nastava i pitanja

Tečaj PPSP - nastava i pitanja

Ovaj kolegij je namijenjen za sve polaznike koji trenutno slušaju nastavu iz predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila, a upisani su u autoškoli Oprez, Našice ili autoškoli Topolovec Donji Miholjac. 

Svaki dan nakon odslušane nastave, polaznicima se omogućuje pristup materijalima u vidu snimljene video nastave i mogućnost rješavanja pitanja vezanih uz odrađeno gradivo. Ovakvim sustavnim pristupom nastavi, uvelike se olakšava savladavanje gradiva što u konačnici ima za rezultat i lakše savladavanje ispita iz predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila.

Kompletno gradivo - pitanja i video materijali

Kompletno gradivo - pitanja i video materijali

Ovom kolegiju mogu pristupiti polaznici nakon odslušane nastave iz predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila. Kolegij sadrži kompletnu nastavu prikazanu video materijalima. Polaznici koji su propustili dio redovne nastave ili se žele posjetiti pojedinog dijela, slobodno mogu pogledati izlaganje. nastavnog sadržaja.

Osim nastave, kolegij Kompletno gradivo - nastava i pitanja sadrži cijelu bazu pitanja podijeljenu po danima kako se izvodi nastava. Sustavno prođite kroz sva pitanja kako bi se što bolje pripremili za ispit.

OBRATITTE POZORNOST: Pitanja u ovom kolegiju možete provježbati neograničeni broj puta

Najčešće greške

Najčešće greške

Pristup ovom kolegiju je omogućen polaznicima koji su odslušali teoretski dio nastave. U njemu se nalaze pitanja na koja su statistički gledano kandidati najčešće netočno odgovarali. Baza pitanja je rađena od velikog broja uzoraka. Svako poglavlje je bilo riješeno između 1000 i 2000 puta te je nakon toga napravljena analiza i napravljen ovaj kolegij.

Završni predispit

Završni predispit

Kolegiju mogu pristupiti polaznici nakon završenog teoretskog dijela nastave. Simulira se pravi ispit koji se sastoji od 38 pitanja.

OBRATITTE POZORNOST: Pitanja u ovom kolegiju možete provježbati pet puta i provjeriti spremnost za ispit nakon čega vam se kolegij zaključava.

A kategorija - Pitanja

A kategorija - Pitanja

Ovaj kolegij sadrži pitanja koja služe polaznicima za lakše savladavanje gradiva vezanog uz obuku A kategorije (motocikli).

OBRATITTE POZORNOST: Pitanja u ovom kolegiju možete provježbati neograničeni broj puta

C kategorija - Pitanja

C kategorija - Pitanja

Ovom kolegiju mogu pristupiti polaznici koji su se upisali u autoškolu kako bi se osposobili za vozače vozila C kategorije.

Sustavno prođite kroz sva pitanja kako bi se što bolje pripremili za ispit.

OBRATITTE POZORNOST: Pitanja u ovom kolegiju možete provježbati neograničeni broj puta.

CE kategorija - Pitanja

CE kategorija - Pitanja

Ovom kolegiju mogu pristupiti polaznici koji su se upisali u autoškolu kako bi se osposobili za vozače vozila CE kategorije.

Sustavno prođite kroz sva pitanja kako bi se što bolje pripremili za ispit.

OBRATITTE POZORNOST: Pitanja u ovom kolegiju možete provježbati neograničeni broj puta.

Samoučenje

Samoučenje

Kroz kolegij Samoučenje savladajte cijelo gradivo propisano nastavnim planom i programom za polaznike B kategorije. Uživajte u interaktivnoj nastavi kroz video nastavu i pitanja.