Ovom kolegiju mogu pristupiti kandidati koji moraju pristupiti testiranju iz Prometnih propisa i sigurnosnih pravila, a osposobljavaju se za A1, A2 ili A kategoriju. U pravilu se radi o početnicima jer ukoliko osoba posjeduje B kategoriju ne mora polagati testove nego se samo praktično obučava kroz predmet Upravljanje vozilom.

Available courses